Logo Buddingehof
  • Home
  • Over Buddingehof
  • Missie & Visie

Missie & Visie

Het stichten en exploiteren van een gebouw, dat passende lokaalruimte biedt voor de dorpsgemeenschap. In het bijzonder ten behoeve van de diverse verenigingen en sociaal culturele instellingen in Ruinerwold, teneinde hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving. Het bestuur tracht dit doel te verwezenlijken door de verenigingen, welke van het centrum gebruik wensen te maken, blijvend en naar verhouding van hun redelijke behoeften lokaalruimte ter beschikking te stellen.